Panelna vrata


Materijali i izrada

Firma Darbos može da vam ponudi segmentna garažna panelana vrata vrhunske izrade.
Segmentna garažna panelna vrata izrađena su od dvostruko galvanizovanog, plastificiranog čeličnog lima sa reljefnom ornamentikom, međusobno ispunjeni poliuretanom debljine 40 mm, tako da paneli obezbeđuju dobru termo i hidro izolaciju (koeficijent prolaza toplote k=2,36 W/m²K).
U ponudi imamo specijalni tip izolacionog panela: FingerSafe panel.
FingerSafe panel je proizvod dizajniran da spreči rizik od povreda za vreme kretanja vrata. U skladu sa evropskim standardom EN 12604 za bezbednost ovaj tip panela se koristi kada je visina vrata ispod 2,5 metara.
Vrh panela je opremljen sa EPDM zaptivnom gumom koja obezbeđuje hidro i termo izolaciju.
Na bočnim stranama su žljebovi za lako uklapanje panela.
Paneli su povezani posebnim šarkama. Radi jačeg fiksiranja šarki u panelu su instalirane dve armaturne trake.
Čelični lim vrhunskog kvaliteta je otporan na koroziju.
Poliuretanom se obezbeđuje maksimalna termička izolacija panela.
U ponudi su paneli sa 2 visine: 500 i 610 mm, a debljina panela je standardna - 40 mm.
Standardna boja panela je bela, ali se paneli mogu isporučiti u bojama po RAL K7 Classic paleti boja.
Kompletan okov je urađen od kvalitenog čelika i pocinkovan je. Po obodu vrata se ugrađuje lajsna sa potrebnim gumenim profilom, a između segmenata je dvostruka guma za zaptivanje.


Tipovi panela

Darbos u ponudi ima 3 tipa panela.

01 Tip Ravni

Panel ne sadrži nikakve aplikacije na površini.
Postoje 3 tipa ovog panela u zavisnosti od finalne obrade površine:
  • panel sa woodgrain površinom
  • panel sa štuko površinom
  • panel sa glatkom površinom

02 Tip linije

Panel sadrži aplikacije u vidu horizontalnih linija na površini.
Postoje 3 tipa ovog panela u zavisnosti od finalne obrade površine:
  • panel sa woodgrain površinom
  • panel sa štuko površinom
  • panel sa glatkom površinom

03 Tip kocka

Panel sadrži pravougaone aplikacije na površini.
Panel postoji samo u varijanti sa woodgrain površinom.
U ponudi su još 2 modela ovog panela:
Sa pravougaonim aplikacijma niže od centra i sa pravougaonim aplikacijama više od centra.